Rautalammin seurakunta

Kuopiontie 38
77700 Rautalampi

Puh. 0201 556160

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISKYSELY

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Olen Rautalammin seurakunnan (valitse vaihtoehdoista):KYSYMYKSET
Tutustu ensin JOKAINEN ON OSALLINEN – KIRKON VAPAAEHTOISTOIMINTA -asiakirjaan (liitteenä) ja vastaa sen eri luvuista nouseviin kysymyksiin oman seurakuntamme vapaaehtoistyön kehittämisen kannalta.
KYSYMYKSIÄ KAIKILLE:
1) Kirkon vapaaehtoistoiminnan tehtävänä on kutsua ihmisiä osallisuuteen rakkauden ja vastuun yhteisössä ja tarjota jokaiselle mahdollisuus antaa aikaansa ja osaamistaan yhteiseen käyttöön. (sivu 5).
MITEN HYVIN TÄMÄ PERIAATE TOTEUTUU OMASSA SEURAKUNNASSAMME? MITÄ PARANNETTAVAA?
2) Kirkon vapaaehtoistoiminta koostuu seuraavasta osa-alueista:
a) Organisoidut vapaaehtoistehtävät, jotka liittyvät kirkkolain 4. luvussa (§ 1) määriteltyihin seurakunnan tehtäviin, esimerkiksi isostoiminta, kirkkoväärtit, lähetyksen toimintaryhmät, kuorolaiset, lähimmäispalvelu jne.
b) Luottamushenkilötoiminta, jonka tehtävät liittyvät seurakuntien hallintoon.
c) Seurakuntalaisten omaehtoinen toiminta, jossa seurakuntalaiset toteuttavat kristillisyyttään palvelemalla toisiaan omaehtoisesti ja itse organisoituen (s.6).
MITEN KEHITTÄMISPONNISTUKSIA ON SUUNNATTAVA, JOTTA VAPAAEHTOISTYÖ PALVELISI PARHAITEN KOKO SEURAKUNTAA?
3) Vapaaehtoistoiminnan arvot ovat: Kristillinen usko ja lähimmäisenrakkaus sekä tasavertaisuus. (s.7).
MITEN NÄMÄ ARVOT TOTEUTUVAT OMAN SEURAKUNTAMME VAPAAEHTOISTYÖSSÄ?
31. Nykyisessä monikulttuurisessa yhteiskunnassa usko ja arvot voivat olla myös sanoittamattomia ja kyseleviä. (S.7)
ONKO LUTERILAISEN SEURAKUNNAN JÄSENYYS EDELLYTYS PALVELUTEHTÄVISSÄ? TÄRKEIMMÄT KELPOISUUSEHDOT?
32. Vapaaehtoistoiminnan toteuttamisen arvot ovat vastuullisuus ja laadukkuus. (s.8).
MITEN TOIMINNAN EDELLYTYKSET TOTEUTUVAT SEURAKUNNASSAMME?
33. Kirkon vapaaehtoistyö on innostavaa, tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä ja on henkisesti palkitsevaa. Se voimaannuttaa ja lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Nykyiset vapaaehtoiset haluavat jatkaa innostavassa vapaaehtoistyössä ja uudet ihmiset haluavat tulla mukaan toimintaan (S.9).
MITEN OSIN TÄMÄ VISIO TOTEUTUU NYKYTILANTEESSA? SUURIMMAT ONGELMAT?
4) Strategiset polut osoittavat keinoja, joilla edetään nykytilanteesta kohti visiota (S.9-23).
MITÄ ”TIENVIITTOJA” HALUAT SELVENTÄÄ KEHITYSPOLKUJEN VARRELLA?
41. Toiminta- ja hallintorakenteiden kehittäminen ja toimintakulttuurin uudistaminen
42. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen
43. Rekrytointi
44. Koulutus
45. Viestinnän kehittäminen
VAPAITA KOMMENTTEJA:
ERITYISKYSYMYKSIÄ: (voit vastata myös muiden kuin oman viiteryhmäsi kysymyksiin)
KAIKILLE:
1. Näyttäytyykö vapaaehtoistyö seurakuntalaisille sisäpiirin juttuna? MIltä osin?
2. Johtaminen: kirkkoherra – luottamushenkilö - työala – ryhmän vetäjä - Mitä tehtäviä haluaisit siirtää eteenpäin / ottaa vastuullesi?
3. Vastaavatko vapaaehtoisryhmät tulevia tarpeita (katso luettelo liitteenä)? - Nousevat – kestävät– sammuvat ” tähdet” - yhdistettävät – uudet ryhmät?
4. Miten luottamushenkilöt voisivat sitoutua syvemmälle vapaaehtoistyön tukemiseen?
5. Mitkä ovat vapaaehtoisten rekrytoinnin suurimmat esteet? Entä tehokkaimmat tavat löytää heitä?
6. Mitä mieltä olet avainten antamisesta vapaaehtoisille ja millä edellytyksillä?
7. Minkä sidosryhmäluettelon (liite) tahoista näet tärkeimpinä yhteistyökohteina?
VIRANHALTIJOILLE / TYÖNTEKIJÖILLE:
8. Miten koet vapaaehtoiset työssäsi: a) apuna, b) ylimääräisenä työnä, c) taakkana, joka hidastaa, pahimmillaan sekoittaa työtä
9. Miltä osin / missä vapaaehtoisuus toimii hyvin ja missä ei?
10. Koetko saaneesi riittävästi koulutusta / ohjausta vapaaehtoisten kanssa toimimiseen / ohjaukseen?
VAPAAEHTOISILLE:
11. Miten tiedotus tavoittaa vapaaehtoiskentällä?
12. Miksi tarjottu koulutus ei kiinnosta vapaaehtoisia?
13. Oletko saanut kiitosta, kannustusta, arvostusta riittävästi/tasapuolisesti? Miten tulisi muistaa?
14. Miten tehtäviä tulisi kierrättää ryhmän sisällä / ryhmien välillä?
VAPAITA KOMMENTTEJA:
KIITOS VAIVANNÄÖSTÄSI!
VAPAHTAJAN SIUNAAMAA ADVENTIN AIKAA JA JOULUNPYHIÄ!
Tulosta sivu
Sivukartta Yhteystiedot
Suurenna tekstiä Oletustekstikoko Pienennä tekstiä