Arjen ongelmat

Jokaisella meistä on joskus sellainen elämäntilanne, että tarvitsee apua ja tukea. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään, kun haluat jutella tai jos tarvitset apua arjen keskelle.

Taloudelliset vaikeudet

Taloudelliset huolet saattavat aiheuttaa häpeää, ja se vaikeuttaa usein avunhakemista. Parasta on kuitenkin lähteä selvittämään tilannetta. On tärkeää pysäyttää alkava velkaantuminen ajoissa.

Jos taloudelliset ja muut huolet painavat mieltäsi, ota yhteys diakoniin. Älä siirrä asioiden hoitamista huomiseksi.

Kelan myöntämiin etuuksiin kannattaa rauhassa tutustua Kelan nettisivuilla: https://www.kela.fi/henkiloasiakkaat

Ei itsenäisyys ole sitä, että täytyy selviytyä kaikesta yksin.

Kuka voi hakea avustusta seurakunnalta?

Avustusta voi hakea, jos on esimerkiksi työtön, opiskelija, työkyvyttömyyseläkkeellä tai jostain muusta syystä taloudellinen tilanne on selvästi heikentynyt.

Taloudellinen avustaminen on luonteeltaan tilapäistä ja yleensä kertaluonteista tukea vaikean tilanteen yli pääsemiseksi. Yhteiskunnan tukitoimet, kuten toimeentulotuki ja asumistuki ovat lakisääteisiä ja ensisijaisia. Diakonian antama taloudellinen apu on vasta näiden jälkeen tulevaa apua.

Taloudellisen ahdingon taustalla voi olla yllättävä elämäntilanteen muutos, kuten sairastuminen, työttömyys tai avioero.

Miten?

Ota yhteys diakoniin, voit varata ajan mm. soittamalla, lähettämällä viestin tai sähköpostin. Ota mukaan tarvittavat tositteet.

Avustusmuodot

Ruoka-avustusta on mahdollisuus saada osto-osoituksena kauppaan. Ostolaput on tarkoitettu ruuan ja hygieniatarvikkeiden ostoon. Avustuksen määrään vaikuttaa mm. avustettavan talouden koko. Muu taloudellinen avustus myönnetään tarvittaessa suoraan johonkin laskuun.

 

Velkaantuneelle

Joskus raha-asiat ovat niin sekaisin ja vaikeita, ettei niistä selviä omin neuvoin.  Vinkkejä ja tukea saat talous- ja  velkaneuvojalta. Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu. Neuvontaa järjestävät ensisijaisesti kunnat. Useammalla kunnalla saattaa olla yhteinen neuvoja.Velkavaikeuksistakin on tie ylöspäin - hae apua ja tukea!

Ota yhteyttä diakoniatyöntekijään tai velkaneuvontaanLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Käyntiosoite: Neulaniementie 2, 2. krs (Posti: Neulaniementie 2, L3, 70210 Kuopio.

TakuusäätiöLinkki avautuu uudessa välilehdessä myöntää järjestelylainan takauksia velallisille ja antaa taloudellisessa kriisissä oleville maksutonta puhelinneuvontaa. Takuusäätiön Internetsivuilta löydät myös paljon hyviä neuvoja ja tietoa aiheesta. 

Ota yhteyttä