Tälle sivulle tulevat Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat heti, kun saavuttavuusdirektiivin mukanaan tuomat tekniset ongelmat on ratkaistu.