Surun kohdatessa - hautajaisten järjestäminen

 

"Hän vie minut vihreille niityille, Hän johdattaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä." (Ps. 23:2)

 

Luopumisen hetki on raskas ja läheisen poismeno jättää jälkeensä tyhjän aukon. Surun keskellä voimme kuitenkin muistaa, että kasteessa Jumala on kutsunut meidät omakseen kulkeakseen kanssamme läpi elämämme ja johtaakseen meidät lopulta kuoleman rajan yli ikuiseen elämään. Kasteessa saatu lupaus kantaa kuoleman jälkeenkin. Hautajaiset ovat paikka, jossa voi yhdessä surra poismennyttä omaista ja myös iloita hänen elämästään.

Surun kanssa ei pidä jäädä yksin. Läheisten tuki on tärkeää. Myös seurakunnan työntekijät ovat tukena hautajaisten suunnittelussa, valmistelussa ja muutoinkin. Seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.

Kun läheinen on kuollut, pyydetään ottamaan yhteyttä kirkkoherranvirastoon siunausajan ja papin varaamista varten. Virastossa selvitetään myös hautapaikka ja sovitaan sanomakellojen soitosta sekä kirkossa ilmoittamisesta.

Siunaava pappi on käytettävissä keskusteluihin jo ennen hautajaisvalmisteluja, esim. saattohoitovaiheessa. Surussa ovat tarvittaessa tukena myös muut seurakunnan työntekijät. Papin kanssa neuvotellaan hautajaisiin liittyen siunaustoimituksesta ja muistotilaisuudesta.

Muistotilaisuutta varten on käytettävissä seurakuntatalo; varaamisesta, vuokrista, tarjoilun järjestämisestä ym. voi tiedustella kirkkoherranvirastosta, puh. 020 1556160. Paikkakunnalta löytyy myös muita sopivia tiloja mm. pitopalveluilta.

Kirkossa ilmoittamisen ("kiitoksen") yhteydessä on Rautalammin seurakunnassa tapana sytyttää kynttilä (omaiset tai suntio) vainajan muistoksi, jolloin kuullaan myös hetki musiikkia sekä pidetään rukous. Tämän muistohetken aikana kirkonpenkissä olevat omaiset voivat niin halutessaan seisoa. 

Seurakunnalla on tarjottavanaan hautojenhoitopalvelua. Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta.

Hautajaisten järjestämiseksi

· Ota yhteys kirkkoherranvirastoon, puh. 020 155 6160, Kuopiontie 38 (ma-to klo 9-12)

· sekä tarvittaessa yksityiseen hautaustoimistoon.

 

Kirkkoherranvirastossa sovitaan mm.

· siunauksen aika ja -paikka, samalla katsotaan siunaava pappi ja kanttori 

· vainajan mahdollinen näyttö ja sielunkellojen soittaminen

· hautapaikkaan liittyvät asiat

· muistaminen jumalanpalveluksessa ja kuulutuksen julkaiseminen lehdessä haluttaessa

· mahdollinen seurakuntatalon varaus muistotilaisuutta varten

 

Vainajan siirtoa ja arkun valintaa varten voi olla yhteydessä yksityiseen hautaustoimistoon. Sivun reunaan olemme koonneet muistilistan myös muista asioista hautajaisiin liittyen.

Siunausmusiikki

Siunausvirsiä

Hautapaikat ja muistomerkit Rautalammin hautausmaalla

 

Hautapaikka varataan kuolintapauksen yhteydessä 25 vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen hautaoikeus voidaan uusia.

Uusi tai entinen arkkuhautapaikka on mahdollista muuttaa uurnahautapaikaksi. Uurnan säilyttäminen on mahdollista seurakunnan tiloissa maksutta. Uurna tulisi laskea vuoden kuluessa tuhkauksessa.

Uurnalehto on yhtenäinen hauta-alue, jossa jokaisella vainajalla on pieni hautasija. Tuhka haudataan uurnassa seurakunnan työntekijän avustuksella. Aika varataan kirkkoherranvirastosta, yleisimmät uurnanlaskuajat seurakunnassamme ovat ke-pe 8-16 tai lauantai klo 12. Uurnalehdossa on yhteinen muistokivi, johon laatan tilaaminen puh. 017-530182 Artteli, Kuopiontie 28, Rautalampi.

Rautalammin hautausmaan sirottelualue on luonnontilainen alue kiviaidan sisäpuolella, jossa tuhka sirotellaan maan pinnalle, sirottelun tekee suntio yksin.

Tuhkan sirottelu muualle kuin hautausmaa-alueelle on mahdollista maanomistajan luvalla. Mikäli sirottelupaikalle halutaan muistomerkki, tulee pyytää lupa ELY-keskukselta. Tuhkan voi sirotella vain yhteen paikkaan.

Siunauskappelin edustalla olevan ristin juurelle, yhteiselle muistokivelle, on mahdollista tuoda kynttilöitä ja kukkia muualla lepäävien ja/tai ilman muistomerkkiä haudattujen muistoksi.

Kaiverrukset ja kiviasennukset tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan, yhteystietoja voi tarvittaessa kysyä seurakunnalta tai yksityiseltä hautaustoimistolta. Seurakunnalta voi tiedustella myös väliaikaista, valkoista puuristiä (maksuton).

Joskus voi olla tarpeen hakea hautausavustusta, lisätietoja oman kunnan sosiaalitoimesta.

Hinnasto

Hautajaisten jälkeen

Hautajaisten jälkeen voi tuntua raskaalta tarttua arkisiin käytännön asioihin, usein se kuitenkin auttaa ja vie surutyötä eteenpäin. Perunkirjoitus pidetään 3 kk:n sisällä kuolemasta. Perunkirjoitusta varten tarvitaan virkatodistukseen merkinnät kaikilta paikkakunnilta, joissa vainaja on asunut 15v täytettyään. Oma virkatodistus tarvitaan myös edesmenneiden pesän osakkaiden osalta. Rautalammin seurakunnan jäsenien osalta virkatodistuksia antaa Kuopion Aluekeskusrekisteri. Linkki alla:

https://www.kuopionseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/virkatodistus-ja-sukuselvitys

 

 

Vanha harmooni muistotilaisuutta varten