Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Kirkkovaltuuston pj. on Merja Hämäläinen, p.  040 7660 683

ja varapj. Pekka Annala, p. 0400 263 559

Kirkkoneuvoston varapj. on Paula Varis, p. 040 5714 802

Kirkkoneuvoston pj. on khra Heikki Marjanen, p. 0400 856 263 

 

Pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat tulevat nähtäville (tämän sivun vasen palkki, alavalikko "Pöytäkirjat") heti kun tekniset, saavuttavuusdirektiivin mukanaan tuomat ongelmat on rartkaistu. Siihen saakka pöytäkirjat ovat nähtävillä khranvirastossa.

 

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022.

 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille.

Yksilöity aloite, josta käy selkeästi ilmi mitä aloite koskee, kuka/ketkä ovat aloitteen tekijät ja mitä aloitteen pohjalta toivotaan tehtävän, toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet.

Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

 

Rautalammin kirkkovaltuusto valtuustokaudella 2021-2023:

Annala Pekka, varapuheenjohtaja

               Hallivuori Senja

Hintikka-Varis Sari

Hotti Anu

Huttunen Eeva

Hytönen Raimo                             

Hämäläinen Merja, puheenjohtaja

Jalkanen Sirpa

Jääskeläinen Veera                  

Karjalainen Jaakko

Karjalainen Jarmo

Korhonen Hannu

Puranen Eeva-Liisa                                         

Varis Paula

Nissinen Linda

           

Varajäsenet:

Hiironen Riitta

Numminen Johanna

 

Sihteeri: srk:n tal. pääll. Jaana Pakarinen

Kirkkoneuvoston pj.: khra Heikki Marjanen

 

Rautalammin kirkkoneuvosto valtuustokaudella 2019-2020:

  MARJANEN HEIKKI, PJ.

  VARIS PAULA, VARAPJ. 

  HALLIVUORI SENJA  

                HYTÖNEN RAIMO  

                JÄÄSKELÄINEN VEERA 

                KORHONEN HANNU

                KARJALAINEN JARMO  

      Varajäsenet:

                HINTIKKA-VARIS SARI    (Paula Varis)

                HOTTI ANU   (Senja Hallivuori)

                JALKANEN SIRPA   (Veera Jääskeläinen)

                KARJALAINEN JAAKKO  (Hannu Korhonen)

                NISSINEN LINDA  (Jarmo Karjalainen)

               TUOVINEN PENTTI  (Raimo Hytönen)

 

      Lisäksi johtosäännön mukaisesti:

                HÄMÄLÄINEN MERJA, KIRKKOVALTUUSTON PJ

                ANNALA PEKKA, KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ

                PAKARINEN JAANA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SIHTEERI