Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys. Yhteisvastuu on auttanut hädänalaisia jo vuodesta 1950 lähtien. Tule mukaan kannattamaan Yhteisvastuuta lahjoittamalla, toimimalla vapaaehtoisena tai osallistumalla tapahtumiin, joiden tuotto ohjataan keräyksen hyväksi.

Vuonna 2024 Yhteisvastuu keskittyy nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen. 

Yhteisvastuu auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Tuotosta 20 % käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta. Painotuksena on keräysvarojen käyttö teeman mukaisesti. 20 % keräysvaroista suunnataan vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa. 60 % tuotosta menee Kirkon UlkomaanavunLinkki avautuu uudessa välilehdessä välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun.

Yhteisvastuu auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. Vuonna 2024 kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän mahdollisuuksiensa tukemiseen HelsinkiMission, Suomen ev.lut. seurakuntien ja Kirkon Ulkomaanavun avulla.

Yhteisvastuu tarjoaa HelsinkiMission kanssa tukea kotimaan yksinäisille nuorille. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä. Yhteisvastuun tuella HelsinkiMissio pystyy myös mahdollistamaan ammatillista keskusteluapua ja vapaaehtoisen tukihenkilön tarjoamaa tukea, jotta nuori voi käsitellä yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia ja niiden yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen. Jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi.

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Yhteisvastuun lipaskerääjät
Auta nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueilla

Lahjoita

Voit lahjoittaa Yhteisvastuun pankkitilille:

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  • Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Saaja: Yhteisvastuukeräys.

Viitenumero (Rautalammin seurakunta): 306461. 

Mobiililahjoitus:

  • MobilePay 72480

Nämä lahjoitukset kartuttavat oman seurakuntamme keräystulosta.

Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut ja ÅLR 2020/4355, voimassa toistaiseksi, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.