Suru ja kriisi

 

Surun, sairauden tai kriisien kohdatessa on tärkeää voida puhua tunteistaan ja ajatuksistaan. Keskusteluapua seurakunnassa saat papeilta, diakonilta ja lapsityöntekijältä, jotka auttavat sairauden, surun ja kriisin kysymyksissä kodeissa, sairaaloissa ja hoitokodeissa.

Kuka tahansa voi joutua kohtaamaan oman tai läheisen ihmisen sairastumisen, läheisen ihmisen kuoleman tai jonkin muun raskaan menetyksen. Onnettomuus, sairastuminen tai muu ikävä tapahtuma saattaa sysätä elämämme kriisiin. Silloin pintaan voi nousta esimerkiksi hylätyksi tulemisen tunteita, ahdistusta, kaipausta, epätoivoa, syyllisyyttä, vihaa, katkeruutta... Jokainen käsittelee surua eri tavoin ja suremiselle on annettava aikaa. Tärkeää on, että surun käsittelyyn käytetään niitä keinoja, jotka surijasta tuntuvat luontevilta ja että surua ylipäätään pystytään käsittelemään.

Usein taakan jakaminen toisen kanssa auttaa. Voit tulla keskustelemaan asioista kanssamme tai pyytää meidät kotikäynnille.

Diakoni Niina Leppänen, p. 040 837 0682

Vt. kirkkoherra Heikki Marjanen, p. 0400 856 263

Nuorisopastori Emilia Jalkanen, p. 0400 367 131

Lapsi- ja perhetyöntekijä Jaana Lehtolahti, p. 040 484 8864

 

Sururyhmä

Sururyhmä on vertaistukeen perustuva ryhmä, joka kokoontuu työntekijän johdolla. Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat edellisenä vuonna tai sitä ennen menettäneet läheisensä. Ryhmäläiset voivat keskustella omasta surustaan ja keinoista eteenpäin menemiseksi. Kaikkia ryhmään osallistuvia sitoo vaiolovelvollisuus.

Ryhmä kokoontuu viisi kertaa, ja se toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on vähintään neljä. Vetäjinä toimivat diakoni ja kirkkoherra.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Niina Leppänen, 040 837 0682 / niina.leppanen@evl.fi