Isä meidän-rukous kirjoitettuna lego-palikoiden kylkeen.

Rippikoulu

Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Ps. 121:8

Rippikoulu on seikkailu, jonka voi kokea vain kerran. 

Rippikoulu on kirkon kasteopetusta, joka pohjautuu Jeesuksen lähetyskäskyyn. Rippikoulussa tutstutaan siihen uskoon, johon on kastettu. Riparilla voi pohtia elämään ja uskoon liittyviä kysymyksiä sekä puhua ja keskustella kaikesta maan ja taivaan välillä - turvallisessa ilmapiirissä. 

Rippikoulu koostuu opetuksesta - jossa pääsee itse tekemään, kokemaan ja pohtimaan - sekä yhdessä vietetystä ajasta, laulusta ja naurusta, sekä rukouksesta ja läsnäolosta Jumalan kasvojen edessä.

Rippikoulun kesto on n. puoli vuotta ja siihen kuuluu sekä yhteisiä että itsenäisesti suoritettavia osia. Rippikoulun voi suorittaa päivärippikouluna tai leirimuotoisena, jolloin rippikoulujakso päättyy ennen konfirmaatiota pidettävään leiriin.

Miksi rippikouluun?

Rippikoululla on Suomessa pitkät perinteet. Se on kokemus, jota muistellaan vielä vuosienkin päästä. Rippikoulu antaa myös kirkollisia oikeuksia: voit olla kummina, käydä itsenäisesti ehtoollisella sekä oikeuden kirkolliseen vihkimiseen. Riparin käytyäsi voit osallistua isos- ja kerhonohjaajatoimintaan sekä 18-vuotta täytettyäsi asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa.

Milloin rippikouluun?

Rippikoulu käydään yleensä sen vuoden aikana, kun täytetään 15 vuotta. Myös aikuinen tai kirkkoon kuulumaton voi käydä rippikoulun. Konfirmaatio kuitenkin edellyttää kastetta ja siitä seuraavaa seurakuntajäsenyyttä. Kastamaton nuori, joka osallistuu rippikouluun ja haluaa tulla konfirmoiduksi, voidaan kastaa rippikoulun aikana ennen konfirmaatiota.

Miten rippikouluun Rautalammilla?

Rippikoulusta järjestetään 8.-luokkalaisille syksyisin infotilaisuus Matti Lohen koululla. Tilaisuudessa kerrotaan rippikoulun suorittamisesta sekä annetaan ohjeet ilmoittautumiseen. 

Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujen kautta erillisellä lomalleella.

Aikuisrippikoulu

Rippikoulu on mahdollista suorittaa myös aikuisena. 

Aikuisrippikoulu sisältää 20 tuntia opetusta ja on useimmiten yksityisopetusta. Aikaa suorittamiselle on hyvä varata 2-3 kuukautta. Rippikoulua pitää joku seurakunnan papeista. Ohjaavan papin kanssa laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma ja aikataulu, jossa huomiodaan rippikoulun suorittajan elämäntilanne.