Musiikkia kirkollisiin toimituksiin

Musiikki on tärkeässä osassa kaikissa kirkollisissa toimituksissa. Musiikin avulla toimituksissa ilmaistaan kristillistä uskoa ja kunkin toimituksen omaa luonnetta. Seurakuntalaiset voivat täten esimerkiksi virsilaulun avulla ottaa osaa toimituksiin ja ilmaista omaa uskoaan. Kun toimituksiin valitaan musiikkia, tulisi aina ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Koska kanttori vastaa kirkollisten toimitusten musiikista, on hyvä keskustella hyvissä ajoin hänen kanssaan aiotusta musiikista. Kanttori myös mielellään ohjaa ja antaa neuvoja sopivasta musiikista.

 

Kaste:

Kastetoimituksessa lauletaan yleensä kaksi virttä, alussa ja lopussa. Myös muuta sopivaa musiikkia voidaan liittää kastetoimitukseen. Kastejuhlaa edeltävässä keskustelussa musiikkiasiat sovitaan kastavan papin kanssa. Kanttori tulee mukaan kastetilaisuuteen, jos niin toivotaan. Kanttorikin voi antaa vinkkeja ja neuvoja kastemusiikin valitsemiseen. 

 

Avioliittoon vihkiminen

Häissä soitetaan urkumusiikkia yleensä ainakin toimituksen alussa ja lopussa. Häämusiikista sovitaan kanttorin kanssa ennen vihkimistä, niin saadaan valittua musiikkia, joka on sekä hääparille mieleistä että huomioi avioliittoon vihkimisen jumalanpalvelusluonteen. Myös muusta toimitukseen aiotusta musiikista, esimerkiksi lauluesityksistä, on hyvä keskustella kanttorin kanssa hyvissä ajoin, jotta mahdolliset harjoittelemiset keritään ajoissa sopimaan. Vihkikaavaan kuuluu myös yksi vihkivirsi.

 

Hautaan siunaaminen

Siunaustilaisuudessa on aina mukana urkumusiikkia ja virsilaulua ja omaisten toivoessa myös yksinlaulua tai muuta soitinmusiikkia joko kanttorin tai jonkun muun esittämänä.  Siunaustoimituksen musiikista sovitaan kanttorin kanssa ennen hautajaisia; kanttorin kanssa voi keskustella puhelimessa tai tavata häntä vaikkapa kappelissa, jos haluaa kuunnella eri vaihtoehtoja etukäteen. 

Hautaansiunaus voidaan toimittaa myös haudalla. Tällöin urkumusiikki jää pois, mutta virret lauletaan haudalla kanttoriin johdolla. Haudalla voidaan myös käyttää soittimia, mikäli siihen on muuten mahdollisuus. 

 

Kodin siunaaminen

Uuteen kotiin muutettaessa voidaan toimittaa kodin siunaus. Kodin siunaamisen kaavaan kuuluu kaksi/kolme virttä; myös muuta sopivaa musiikkia voidaan liittää toimitukseen. Musiikista sovitaan toimittavan papin ja/tai kanttorin kanssa ennen toimistusta.