Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. (Ps. 139: 14.)

Kasteessa lapsi otetaan nimeltä Jumalan armoliittoon ja kutsutaan seurakunnan yhteyteen. Jeesus, lasten ystävä, asetti itse kasteen lausuessaan opetuslapsilleen: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Kasteen lahja kuuluu jokaiselle kristitylle.

Kasteesta voi sopia ottamalla hyvissä ajoin ennen aiottua kastepäivää yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Sovittavia asioita ovat mm. kastejuhlan aika ja -paikka. Pappi ottaa yhteyttä kasteperheeseen viikkoa-paria ennen kastejuhlaa ja sopii toimituskeskustelun.

Kastetilaisuudessa läsnä olevat voivat osallistua toimitukseen lukemalla lasten evankeliumin tai rukouksia (vanhemman, kummin, isovanhemman tai sisaruksen rukoukset). Vanhemmat ja kummit siunaavat yhdessä papin kanssa kastettua, joku lapsista voi käyttää kuivausliinaa.

Kastemekon voi tarvittaessa lainata seurakunnasta.

YouTube-video