Tukea lapsiperheille yhteistyössä kunnan kanssa

Rautalammin seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan perhetyön kanssa.

Toimintamuotoina on :

"Rotinakäynnit" uusiin vauvaperheisiin,

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät,

Lasten erovertaistukiryhmä vanhempien erottua,

lapset puheeksi -menetelmä,

Perheinterventio (Lapsi&Perhe), kun perhe tarvitsee tilapäistä tukea ja keskusteluapua.

Yhteyttä voi ottaa: jaana.lehtolahti@evl.fi , p. 040 4848864

Jaana toimii myös seurakunnan puolesta perhekeskusyhteyshenkilönä 

Koko kylä kasvattaa -logo,  kuva usean sukupolven edustajista ja teksti: palvelut lapsiperheille RAUTALAMPI