Tukea lapsiperheille yhteistyössä kunnan kanssa

Rautalammin seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan perhetyön kanssa.

Toimintamuotoina on :

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät,

Lasten erovertaistukiryhmä vanhempien erottua,

lapset puheeksi -menetelmä,

Perheinterventio, kun perhe tarvitsee tilapäistä tukea ja keskusteluapua.

Yhteyttä voi ottaa: jaana.lehtolahti@evl.fi , p. 040 4848864

Koko kylä kasvattaa -logo, kuva usean sukupolven edustajista ja teksti: palvelut lapsiperheille RAUTALAMPI